user_mobilelogo
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

Steward to Joseph is ontstaan vanwege de liefde voor de Here God, HaShem (de Naam), Zijn Woord en Zijn beloftes. In de Bijbel staat Gods plan overduidelijk geschreven voor Zijn eerste verbondsvolk, Israel en voor de wereld. 2 Petrus 3:9 zegt dat de Here God niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. 'Iedereen' betekent zowel Jood als heiden (een niet-Jood). Dat komt door de hele bijbel heen naar voren. De Here God maakt duidelijk in Zijn onfeilbaar Woord, de Bijbel, wat Zijn principes zijn. Zijn wezen wordt zichtbaar, Zijn karakter. Hij is liefde, lankmoedig, goedertieren, goed, rechtvaardig, heilig en trouw.

Hieronder kunt u onze laatste nieuwsbrieven vinden. Als u deze wilt opslaan op uw computer, klikt u met de rechtermuisknop op de betreffende nieuwsbrief en dan op 'link opslaan als'.