Wie is Steward to Joseph?

Steward to Joseph is ontstaan vanwege de liefde voor de Here God, HaShem (de Naam), Zijn Woord en Zijn beloftes. In de Bijbel staat Gods plan overduidelijk geschreven voor Zijn eerste verbondsvolk, Israel en voor de wereld. 2 Petrus 3:9 zegt dat de Here God niet wil dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. 'Iedereen' betekent zowel Jood als heiden (een niet-Jood). Lees verder

Getuigende beelden

Foto loop

Jozef in Egypte

Het verhaal van Jozef staat geschreven in het fantastische Woord van God, de Bijbel. Alles wat in de Bijbel staat geschreven is vertellend, historisch, onderwijzend en adviserend. Het is voor elke tijd actueel. Voor het verleden, het heden en voor de toekomst. Download hier een uitgebreide studie over het verhaal van Jozef waardoor u dit Bijbelgedeelte mogelijk beter gaat verstaan. Download